WINDYKACJA PRECYZYJNA

Kancelaria STRONGHOLD™ specjalizuje się w windykacji najtrudniejszych do wyegzekwowania należności. Nasze niestandardowe działania należy postrzegać jako windykację precyzyjną. Do każdej sprawy podchodzimy w sposób indywidualny. Cechuje nas nieszablonowość działań oraz wysoka precyzyjność i skuteczność prowadzonych egzekucji. Aktywnie współpracujemy i uczesniczymy w czynnościach egzekucyjnych prowadzonych przez komorników.

Podczas czynności operacyjnych, w celu sporządzenia szczegółowego wykazu majątku dłużnika, korzystamy z usług renomowanych oraz doświadczonych wywiadowni gospodarczych i detektywistycznych. Skuteczność egzekucji zapewniają nam również windykatorzy terenowi przeprowadzający czynności rozpoznawcze w miejscu zamieszkania oraz prowadzenia działalności gospodarczej dłużnika. W przypadku podjęcia decyzji o wszczęciu postępowania przed organami egzekucyjnymi, współpracujemy z starannie wyselekcjonowanymi komornikami sądowymi na terenie całej Polski, co gwarantuje Państwu należytą staranność, szybkość oraz skuteczność działań podejmowanych przez Kancelarię Stronghold™.

Proces egzekwowania wierzytelności rozpoczynamy od audytu, kóry ma usystematyzować zastany stan danej sprawy windykacyjnej. Następnie przedstawiamy propozycję naszych działań i prognozujemy ich budżet. Pozwala to podjąć trafniejsze dezycje i zoptymalizować koszty dalszych działań. Na każdym etapie postępowania informujemy o  konsekwencjach planowanych działań oraz ewentualnych dodatkowych wydatkach, podejmując czynności dopiero po ostatecznej akceptacji Klienta.

Kompleksowo podchodzimy do każdej sprawy, każdorazowo dostosowując czynności do wymagań konkretnego przypadku. Poza działaniami windykacyjnymi, do zakresu usług oferowanych przez Kancelarię STRONGHOLD™ zaliczyć również należy wszczynanie postępowań w przedmiocie wyjawienia majątku dłużnika, orzeczenia zakazu prowadzenia przez niego działalności gospodarczej, uznania czynności prawnej dłużnika za bezskuteczną wobec wierzyciela oraz pociągania do odpowiedzialności członków zarządów niewypłacalnych spółek z o.o.. W uzasadnionych przpadkach prowadzimy dochodzenie należności w trybie postępowania karnego, w tym w szczególności w przedmiocie działania dłużnika na szkodę wierzyciela, dowolnego zaspokajania wybranych wierzycieli czy udaremniania lub uszczuplania zaspokojenia wierzyciela przez ukrywanie majątku. Kancelaria STONGHOLD™ proponuje Państwu współpracę w zakresie dochodzenia wierzytelności na wszystkich przewidzianych prawem etapach postępowania:

  • polubownym,
  • sądowym,
  • przedegzekucyjnym,
  • egzekucyjnym,
  • po bezskutecznej egzekucji,
  • karnym.

Zapraszamy Państwa do kontaktu i umówienia się na bezpłatną konsultację, na której omówimy możliwość wykorzystania  usług w zakresie windykacji precyzyjnej.

OFERTA