OCHRONA MAJĄTKU I KLUCZOWYCH AKTYWÓW

Prawu polskiemu znanych jest wiele instytucji mających na celu ochronę interesów wierzycieli. Nie należy jednak zapominać o fakcie, że możliwa jest również ochrona składników majątkowych i kluczowych aktywów dłużników, dzięki czemu ryzyko niepowodzenia działalności gospodarczej zostaje zredukowane do minimum. Zdecydowanie najkorzystniejszym wariantem zabezpieczenia majątku jest jego dokonanie w okresie prosperity. Nierzadko jednak do Kancelarii STRONGHOLD™ zgłaszają się podmioty gospodarcze, które popadły w przejściowe problemy finansowe, chwilowo utraciły płynność finansową, a także wobec których wszczęte zostały postępowania egzekucyjne. Podejmowane przez nas w takich przypadkach działania mają przede wszystkim za zadanie wsparcie Klientów w efektywnym rozwiązaniu ich trudności finansowych oraz zabezpieczenie majątku oraz kluczowych aktywów. Czynności podejmowanych przez naszych ekspertów specjalizujących się w ochronie majątku i aktywów tj. restrukturyzacji zadłużenia, negocjacjach z wierzycielami oraz optymalizacji podatkowej nie należy jednak utożsamiać z tzw. antywindykacją.

Usługi oferowane przez Kancelarię Stronghold™ polegają przede wszystkim na zdefiniowaniu najbardziej istotnych elementów z punktu widzenia kapitałowego lub funkcjonalnego (np. kluczowe maszyny produkcyjne) oraz ochronie prawnej tych aktywów. Celem podejmowanych przez nas działań jest zatrzymanie lub złagodzenie prowadzonych postępowań egzekucyjnych, wynegocjowanie optymalnych warunków spłaty poszczególnych wierzycieli oraz umożliwienie dalszego prowadzenia działalności gospodarczej. W określonych przypadkach możliwe jest również uzyskanie wsparcia –  nie tylko merytorycznego, ale także finansowego, o którym więcej informacji znajdą Państwo tutaj (link).

Zapraszamy Państwa do kontaktu i umówienia się na bezpłatną konsultację, na której omówimy możliwość wykorzystania  rozwiązań opartych o wyżej wymienione usługi.

 

OFERTA