NEGOCJACJE KONTRAKTÓW

Dzięki bogatemu doświadczeniu w sferze negocjacji biznesowych oraz niezwykle wysokich umiejętnościach negocjacyjnych konsultanci i prawnicy Kancelarii STRONGHOLD™ zapewnią Państwa firmie pomoc na każdym etapie negocjacji warunków kontraktu oraz jego zawarcia. Nasi doradcy w toku negocjacji dążą do wypracowania najkorzystniejszej z punktu widzenia Klienta umowy z jasno określonymi obszarami ewentualnego ryzyka, dlatego też zadbają przede wszystkim o prawidłowe zabezpieczenie Państwa interesów, przeanalizują i naświetlą potencjalne zagrożenia obejmujące w szczególności zapisy w postaci kar umownych, potrąceń czy nieprecyzyjnych zapisów, a także zaproponują stosowne zmiany. W trakcie negocjacji, na każdym jej etapie, mogą Państwo uzyskać bezpośrednie wsparcie radcy prawnego czy doradcy podatkowego.

 

OFERTA