FAKTORING ODWROTNY

Klientom, którzy zawarli już z Kancelarią STRONGHOLD™ umowę faktoringu zwykłego oferujemy sfinansowanie ich przyszłych zobowiązań. Dzięki tej formie faktoringu Kancelaria STRONGHOLD (faktor) dokonuje płatności za zobowiązania Klienta do jego dostawców. Faktoring odwrotny umożliwi wcześniejsze uregulowanie należności wynikających z łączących Państwa umów, co zaś pozytywnie wpłynie nie tylko na wiarygodny wizerunek firmy, ale przede wszystkim umożliwi efektywne zarządzanie finansami.

Dzięki faktoringowi odwrotnemu Klient ma możliwość wynegocjowania z kontrahentami dodatkowych rabatów bądź korzystniejszych warunków współpracy w związku z terminowym lub przedterminowym regulowaniem swoich zobowiązań.

Korzyści:

  • możliwość zawierania kontraktów, dla rozpoczęcia których wymagany jest dostęp do znacznych środków finansowych już na samym początku ich realizacji,
  • brak konieczności budowania konsorcjum w przypadku wygrania przetargu, a co za tym idzie, możliwość samodzielnego zrealizowania umowy z uwagi na pozyskanie środków finansowych we własnym zakresie,
  • szybkie rozliczenie należności,
  • poprawienie płynności finansowej,
  • większe rabaty u dostawców,
  • polepszenie wizerunku Klienta w oczach dostawców.

OFERTA