FAKTORING WIERZYTELNOŚĆI Z "ZAKAZEM CESJI"

W kontraktach handlowych często spotykaną klauzulą umowną jest całkowity zakaz zbywania wierzytelności bądź też ograniczenie przeniesienia przez wierzyciela przysługujących mu należności wobec dłużnika bez jego zgody („zakaz cesji”). Praktyka ta często prowadzi do obniżenia rentowności podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Umowne zastrzeżenie zakazu cesji nie musi jednak przekreślać możliwości pozyskania zewnętrznego finansowania w ramach usługi faktoringu.

Kancelaria STRONGHOLD™ w swojej ofercie posiada unikalny produkt- faktoring wierzytelności z „zakazem cesji”.  Oferowana przez nas usługa faktoringu jest dla Klientów, potrzebujących pozyskać kapitał na rozszerzenie skali prowadzonej działalności oraz poprawę płynności finansowej przez wcześniejsze pozyskanie środków z istniejących, jak i przyszłych wierzytelności, których umowy zawierają klauzulę zakazu cesji.

Naszą usługę Faktoringu wierzytelności objętych zakazem cesji wyróżnia:

  • możliwość pozyskania finansowania dla należności ograniczonych zakazem cesji,
  • natychmiastowe otrzymanie środków finansowych,
  • maksymalne skrócenie lub zupełne wyeliminowanie kredytu kupieckiego udzielanego dłużnikowi,
  • natychmiastowa poprawa płynności finansowej,
  • możliwość precyzyjnego planowania przepływów finansowych,
  • brak konieczności informowania kontrahenta o zawarciu umowy faktoringu,
  • możliwość uzyskania dodatkowych upustów cenowych przy zakupach towarów.
  • możliwość łączenia tej usługi z innymi rodzajami faktoringu.

Zapraszamy Państwa do kontaktu i umówienia się na bezpłatną konsultację, na której omówimy możliwość wykorzystania  rozwiązań opartych o usługi faktoringu wierzytenlości z „zakazem cesji”.

STUDIUM PRZYPADKU:

Z prośbą o finansowanie faktur zwrócił się do nas przedsiębiorca handlujący z dużymi sieciami spożywczymi w kraju i za granicą. We wszystkich  wieloletnich umowach każda z sieci stosowała klauzulę „zakazu cesji”. Z uwagi na fakt, że sieci handlowe sukcesywnie odmawiały zgody na przelew wierzytelności, przedsiębiorca nie był w stanie uzyskać finansowania w żadnej ze znanych mu instytucji faktoringowych. Nasze wieloletnie doświadczenie w branży faktoringowej pozwoliło wypracować rozwiązania umożliwiające złagodzenie negatywnych skutków klauzuli zakazu cesji. Dzięki udzielonemu przez Kancelarię STRONGHOLD™ finansowaniu, Klient w ciągu 17 miesięcy podwoił sprzedaż z sieciami handlowymi. Należy zwrócić dodatkowo uwagę na fakt, że Klient utrzymał pozytywne relacje ze swoimi kontrahentami a sam fakt zewnętrzego finansowania nigdy nie został przed nimi ujawniony.

OFERTA