FAKTORING RESTRUKTURYZACYJNY

Faktoring restrukturyzacyjny w Kancelarii STRONGHOLD™. Przejściowe problemy finansowe będące najczęściej efektem spowolnienia gospodarczego oraz zatorów płatniczych ze strony kontrahentów są jednymi z największych trudności z jakimi borykają się podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Faktoring restrukturyzacyjny jest niejednokrotnie ostatnią nadzieją dla firm, które na skutek utraty płynności finansowej oraz braku zdolności kredytowej nie są w stanie sprawnie funkcjonować na rynku. Dodatkowe czynniki w postaci zaległości publicznoprawnych (ZUS, US) oraz negatywna historia w BIK, BIG czy KRD (oraz innych instytucjach) zupełnie komplikują sytuację firmy, paraliżują jej działania oraz powodują utratę zdolności operacyjnej.

Faktoring restrukturyzacyjny łączy w sobie refinansowanie bieżących należności Klienta (Faktoranta) – również tych przeterminowanych, windykację zobowiązań jego kontrahentów, konsulting oraz działania charakterystyczne dla restrukturyzacji. Kancelaria STRONGHOLD™ oferuje pełne zaangażowanie specjalistów oraz wsparcie kapitałowe udrażniające nie tylko bieżącą płynność, ale również umożliwiające przywrócenie stanu sprzed pojawienia się problemów finansowych, przez np. wznowienie uczestnictwa w przetargach w danej branży. Nasze działania nastawione są przede wszystkim na poprawę kondycji i wizerunku Klienta, umocnienie jego pozycji oraz odzyskanie należnych wierzytelności, a także zabezpieczenie jego interesów na przyszłość.

Dzięki procesowi faktoringu restrukturyzacyjnego Faktorant (Klient) zyskuje:

  • finasowanie należności,
  • prefinansowanie kontraktów,
  • profesjonalne wsparcie w negocjacjach z dłużnikami i wierzycielami – restrukturyzacja wierzytelności,
  • obsługę prawną,
  • spowolnienie lub wstrzymanie toczących się egzekucji,
  • doradztwo podatkowe,
  • zarządzenie przeterminowanymi należnościami i windykację,
  • gwaranta finansowego w postaci Faktora (Kancelarii STRONGHOLD™).

Faktoring restrukturyzacyjny to proces złożony i długotrwały, w którym Kancelaria SRONGHOLD™ aktywnie angażuje się w bieżącą działalność firmy. Oferowany przez nas produkt ma na celu ochronę Faktoranta (Klienta) przed widmem ogłoszenia upadłości, uzdrowienie oraz dalszy rozwój prowadzonej działalności. W tym celu podejmujemy nieszablonowe działania każdorazowo dopasowane indywidualnie do zaistniałej sytuacji. Ciekawym instrumentem oferowanym przez Kancelarię STRONGHOLD™ związanym z zabezpieczeniem interesów Klienta oraz przeprowadzeniem procesu restrukturyzacji jest zbudowanie struktury biznesowej z wykorzystaniem spółek prawa amerykańskiego LLC.

Zapraszamy Państwa do kontaktu i umówienia się na bezpłatną konsultację, na której omówimy możliwość wykorzystania  rozwiązań opartych o usługi faktoringu restukturyzacyjnego.

OFERTA