AUDYTY PODATKOWE

Celem przeprowadzanych przez Kancelarię STRONGHOLD™ audytów podatkowych jest w pierwszej kolejności zidentyfikowanie ewentualnych nieprawidłowości w dotychczasowych rozliczeniach z organami podatkowymi. W zależności od Państwa potrzeb przedmiotem weryfikacji może zostać objęta całość prowadzonej działalności bądź też jedynie niektóre jej obszary. Z uwagi na szeroko rozumiane interesy podmiotów kontrolowanych oraz dążenie do zminimalizowania ryzyka podatkowego, wykonywane przez nas zabiegi skupiają się nie tylko na ujawnieniu popełnionych błędów oraz związanych z nimi zagrożeń, ale także na opracowaniu optymalnych strategii podatkowych na przyszłość.

Początkowa faza audytu opiera się na zbadaniu aktualnej struktury finansowej i prawnej Klienta. W efekcie przeprowadzonego audytu, wspólnie z podmiotem audytowanym rozważamy alternatywne warianty strukturalne, omawiamy  zalety i ewentualne wady zaproponowanych rozwiązań, co w końcowym etapie skutkuje wypracowaniem optymalnego podatkowo i efektywnego w zarządzaniu schematu finansowego. Kancelaria STRONGHOLD™ jako jedna z nielicznych na rynku potrafi w tym zakresie z korzyścią dla Klientów budować na gruncie prawa polskiego struktury biznesowe w oparciu o spółki prawa amerykańskiego LLC (link).

W przypadku wątpliwości interpretacyjnych związanych z wykładnią obowiązujących przepisów prawa, w celu zapewnienia maksymalnej ochrony naszych Klientów, zaproponowane przez Kancelarię STRONGHOLD™ rozwiązania potwierdzane są interpretacjami wydawanymi przez uprawnione do tego organy.

OFERTA