Faq - Faktoring w Kancelarii STRONGHOLD™

Czy są Państwo w stanie objąć usługę… faktoringu transakcje one-to-one (przekazanie do finansowania tylko jednej firmy)?

Oczywiście, że tak. W przeciwieństwie do innych Faktorów, nie wymagamy od naszych Klientów przekazania całego pakietu lub wszystkich przysługujących im wierzytelności do finansowania. Możemy sfinansować jednego, wybranego dłużnika (np. w związku z realizacją konkretnego kontraktu).

Do jakiego poziomu są Pań„stwo w stanie sfinansować wierzytelności objęte faktoringiem?

Nasze umowy przygotowujemy elastycznie, zawsze w porozumienie z Klientem i zgodnie z jego oczekiwaniami. Poziom finansowania może być od 50% (gdy Klient nie chce finansować i ponosić kosztów całej wierzytelności) do 100% wartoś›ci wierzytelnoś›ci.

Czy finansują Państwo wierzytelności objęte zakazem cesji?

Tak, usługi Kancelarii STRONGHOLD™ obejmują również tego typu wierzytelności. Zapraszamy do zapoznania się z naszym produktem Faktoring wierzytelności z zakazem cesji.

Bank odmówił‚ mojej firmie udzielenia kredytu na sfinansowanie nowego kontaktu ze względu na brak zdolności kredytowej. Czy jest szansa na uzyskanie finansowania w Kancelarii STRONGHOLD™?

Tak, jako podmiot niezależny kapitałowo posiadamy własne kryteria oceny zdolności kredytowej. Podstawą udzielenia finansowania jest możliwość ustanowienia przez Państwa stosownych zabezpieczeń. Kancelaria STRONGHOLD™ finansuje firmy nie posiadające tzw. zdolności kredytowej, mające stratę w poprzednich latach czy też posiadające zaległości na rzecz ZUS i US oraz innych organów.

Czy faktoring może pogorszyć‡ relacje z moimi Odbiorcami?

Nie w naszym przypadku. Jednym z największych atutów Kancelarii STRONGHOLD™ jest dbałość o poprawne relacje pomiędzy Klientami i ich Odbiorcami. Cechuje nas pełen profesjonalizm oraz dyskrecja, wszelkie czynności podejmowane są w konsultacji z Klientem. W przypadku wyboru usługi jaką jest Faktoring ukryty, płatnik nie ma nawet świadomości, że wierzytelność została objęta zewnętrznym finansowaniem.

Czy są Państwo w stanie sfinansować zakup surowców do produkcji w przypadku, gdy dopiero po zakończonym procesie produkcji wystawiamy FV naszemu klientowi?

Tak. Oferujemy finansowanie całego procesu, począwszy od zakupu materiałów aż po sprzedaż z odroczonym terminem płatności. Dzięki temu Klient uzyskuje kompleksowe finansowanie w jednej instytucji finansowej obejmujące cały cykl produkcyjny – zakup surowca, produkcję, sprzedaż, spływ należności – unikając tym samym złożonego i długotrwałego procesu weryfikacji w kilku różnych instytucjach. Kancelaria STRONGHOLD™ ma kontrolę nad zaangażowanymi przez siebie środkami na zakup surowca i możliwość efektywnego monitoringu płatności od momentu jej powstania.

Czy są… Pań„stwo w stanie udzielić pożyczki osobom prywatnym?

Nie. Kancelaria STRONGOLD™ nie jest firmą pożyczkową, nie udziela pożyczek „chwilówek” osobom prywatnym i nie przyjmuje wkładów pieniężnych od osób prywatnych. Kancelaria STRONGHOLD™ współpracuje wyłącznie z podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą, w zakresie finansowania ich kontraktów.