Faq - Doradztwo

Czy zajmują się Państwo sprawami po bezskutecznej egzekucji?

Sprawy po bezskutecznych egzekucjach oczywiście mogą być przedmiotem podejmowanych przez Kancelarię SRONGHOLD™ czynności. W przypadku tego typu postępowań, każda sprawa przed podpisaniem umowy jest gruntownie analizowana pod kątem zasadności wznowienia egzekucji aby oszczędzić nasz wspólny czas.

Czy prowadzą Państwo postępowania przeciwko członkom zarządu niewypłacalnych spółek z o.o. ?

Tak. Po zakończeniu postępowania egzekucyjnego przeciwko spółce z o.o. jako bezskutecznego, najczęściej egzekwujemy niezaspokojone wierzytelności od członków zarządu dłużnej spółki na podstawie art. 299 KSH, dzięki czemu możliwe jest zaspokojenie wierzyciela z ich majątku osobistego.

Czy Posiadają Państwo doświadczonych pracowników?

Kancelaria STRONGHOLD™ wspólnie z doświadczonymi radcami prawnymi może Państwu zaoferować‡ pomoc przy egzekwowaniu należności powstałych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Nasze Biuro Prawne znajduje się pod tym samym adresem.

Czy Pobierają Państwo opł‚aty wstępne ?

Nie. Główną zasadą działania Kancelarii STRONGHOLD™ jest pobieranie prowizji od sukcesu, tzn. ustalonego umownie procentu odzyskanych należności.

Co zrobicie gdy dłużnik przepisał‚ majątek?

Należy rozważyć; złożenie tzw.
Skargi Pauliańskiej. W drodze postępowania sądowego, udowadniamy, że wyzbycie się majątku przez dłużnika miało na celu pokrzywdzenie Wierzyciela. Skutkuje to uznaniem czynności za bezskuteczną, a wierzyciel uzyskuje prawo dochodzenia roszczenia od osoby, która uzyskał‚a w ten sposób korzyść majątkową;