FAKTORING KLASYCZNY

Faktoring w Kancelarii STRONGHOLD™: w relacjach gospodarczych podmioty cechujące się silniejszą pozycją biznesową coraz to częściej wykorzystują gorszą sytuację swoich kontrahentów, niejako wymuszając na nich zgodę na mniej korzystne warunki współpracy, zastrzegając niekorzystne dla przedsiębiorców klauzule umowne. Wśród nich, do najbardziej popularnych praktyk zaliczyć należy odległe terminy płatności czy też zatrzymywanie dużych kaucji gwarancyjnych. Zachowania takie często w sposób znaczący przyczyniają się to do obniżenia rentowności danego kontraktu, jak i konkurencyjności podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Faktoring jest usługą finansową polegającą na finansowaniu działalności Klienta (faktoranta) poprzez wykupienie przez Kancelarię STRONGHOLD™ (faktora) niewymagalnych zobowiązań wynikających z faktur wystawianych przez Faktoranta z tytułu sprzedaży, dostawy towaru bądź wykonania usługi. Kancelaria STRONGHOLD™ niemal natychmiastowo po wystawieniu przez Klienta faktury reguluje (wypłaca) wynikające z niej należności w określonej w umowie faktoringowej wysokości. Dzięki takiemu rozwiązaniu- faktoringowi-  nasi Klienci mają natychmiastowo zapewnione środki finansowe bez konieczności oczekiwania na uregulowanie zobowiązań przez swoich kontrahentów.

Nasze usługi umożliwią Państwu skuteczniejszą i bardziej dynamiczniej konkurencję na rynku. Dzięki wcześniejszemu pozyskaniu środków finansowych związanych z istniejącymi (jak i przyszłymi) należnościami, oferowany przez nas faktoring pozwoli na utrzymanie płynności finansowej oraz umożliwi równoległą realizację nawet kilku inwestycji.

Oferowany przez Kancelarię STRONGHOLD™ faktoring często wykorzystywany jest przez naszych Klientów do osiągnięcia lepszej pozycji negocjacyjnej przy zakupie materiałów (towarów czy surowców) wykorzystywanych do ich działalności. Możliwość zapłaty przez nich w dniu zakupu umożliwia wynegocjowanie nieosiągalnych do tej pory upustów najczęściej znacznie przewyższających koszty usługi faktoringu.

Faktoring oferowany przez Kancelarię STRONGHOLD™ skierowany jest do:

  • sektora małych i średnich przedsiębiorstw,
  • firm wystawiających faktury z terminami płatności 14-90 dni,
  • również firm o dużej koncentracji obrotów, w tym także współpracujących wyłącznie z jednym kontrahentem,
  • firm o wysoce zróżnicowanym portfelu odbiorców,
  • również firm bez tzw. „zdolności kredytowej”,
  • również firm posiadających przejściowe problemy finansowe.

Zapraszamy Państwa do kontaktu i umówienia się na bezpłatną konsultację, na której omówimy możliwość wykorzystania  rozwiązań opartych o usługi faktoringu klasycznego.

OFERTA