Faq - Doradztwo

Czy są Pań„stwo w stanie założyć‡ dla mnie spółkę™?

Oczywiście, że tak. Możemy zaoferować kompleksową usługę na każdym etapie funkcjonowania spółki – tak kapitałowej, jak i osobowej. Nasze usługi obejmują wszystkie czynności związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w formie spółki prawa handlowego –  od przygotowania aktu założycielskiego, poprzez rejestrację w Krajowym Rejestrze Sądowym, zgłoszenie do ZUS i US, poprzez prowadzenie księgowości oraz bieżące wsparcie merytoryczne, aż do reprezentacji przy ewentualnych kontrolach ze strony organów państwowych. Posiadamy również bogate doświadczenie w zakładaniu spółek zagranicznych (np. w stanie Wyoming czy Delaware w USA) oraz obsłudze tego typu podmiotów.

Czy istnieje możliwość‡ legalnej optymalizacji podatkowej?

Oczywiście, że istnieje. Możemy zaoferować Państwu bezpieczne i legalne rozwiązania optymalizacyjne. W przypadku wątpliwości interpretacyjnych związanych z wykładnią obowiązujących przepisów prawa, w celu zapewnienia maksymalnej ochrony naszych Klientów, zaproponowane przez Kancelarię STRONGHOLD™ rozwiązania potwierdzane są interpretacjami wydawanymi przez uprawnione do tego organy.